หน้าหลัก  กำหนดเรียน  ประมวลวิชา เข้าห้องเรียน แหล่งค้นคว้า ถาม-ตอบ ห้องสนทนา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลผู้สอน  ติดต่อ
 

ข้อตกลงก่อนเรียน
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา

  บทเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ออกแบบและพัฒนาเพื่อ ใช้เป็นสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนใน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ในการเรียนผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองให้มากที่สุด   ทำกิจกรรม ตามที่ครูมอบหมาย และค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมความรู้