หน้าหลัก  กำหนดเรียน  ประมวลวิชา เข้าห้องเรียน แหล่งค้นคว้า ถาม-ตอบ ห้องสนทนา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลผู้สอน  ติดต่อ

ลงทะเบียนก่อนเข้าชั้นเรียนนะคะ

มีผู้เข้าเรียนทั้งหมด 5253 คน


  • liengz@hotmail.com
  • โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
    ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277