กำหนดการเรียน
ระยะเวลาในการเรียน
เนื้อหา
สัปดาห์ที่ 1 (4-8 มิ.ย. 50)
สัปดาห์ที่ 2 (11-14 มิ.ย. 50)
เข้าเรียน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สัปดาห์ที่ 3 (18-22 มิ.ย. 50)
สัปดาห์ที่ 4 (25-29 มิ.ย. 50)
สัปดาห์ที่ 5 (2-6 ก.ค. 50)
สัปดาห์ที่ 6 (9-13 ก.ค.50)
สัปดาห์ที่ 7 (16-20 ก.ค.50)
สัปดาห์ที่ 8 (23-27 ก.ค. 50)
สัปดาห์ที่ 9 (31ก.ค.- 3 ส.ค.50)
สัปดาห์ที่ 10 (6-10 ส.ค. 50)
สัปดาห์ที่ 11 (14-17 ส.ค. 50)
สัปดาห์ที่ 12 (20 -24 ส.ค. 50)
สัปดาห์ที่ 13 (27-31ส.ค. 50)
สัปดาห์ที่ 14 (3-7 ก.ย.50)
สัปดาห์ที่ 15 (10-14 ก.ย. 50)
สัปดาห์ที่ 16 (17-21ก.ย. 50)