1. ทางชีววิทยา  ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยชีวิตที่มีขนาดเล็กมากเรียกว่า เซลล์ (cell) ภายในเซลล์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไซโตพาสซึม (cytoplasm) และนิวเคลียส (nucleus) เซลล์จะมีเยื่อบางๆ ห่อหุ้มอยู่เรียกว่า เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เซลล์หลายๆ เซลล์รวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่า เนื้อเยื่อ (tissue) เนื้อเยื่อหลายๆชนิดมาทำงานประสานกันเรียกว่าระบบ (system) ในร่างกายรวมกันเป็น ร่างกาย
2. ทางเคมีร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ดังนี้
ออกซิเจน 65 เปอร์เซ็นต์
คาร์บอน  18 เปอร์เซ็นต์
ไฮโดรเจน  10 เปอร์เซ็นต์
ไนโตรเจน  3 เปอร์เซ็นต์

และแร่ธาตุอื่นๆ อีกประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์  ได้แก่  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  กำมะถัน  โซเดียม  คลอรีน  เหล็ก  แมกนีเซียม  และไอโอดีน เป็นต้น
         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป