ในระดับอายุที่แตกต่างกัน  ความต้องการในการเล่นกีฬา และออกกำลังกายจะแตกต่างกันออกไปดังนี้
1. อายุ  1-4 ปี  ต้องการการเล่นอย่างอิสระตลอดเวลา
2. อายุ  5-8 ปี  ต้องการการเล่นแบบอิสระอย่างน้อยวันละ  4  ชั่วโมง  ถ้าน้อยกว่านี้ความเจริญเติบโตจะผิดปกติไปกว่าที่ควรจะเป็นไปตามวัย
3. อายุ  9-11  ปี  ต้องการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกลางแจ้งวันละ  3 ชั่วโมง
4. อายุ  12-14  ปี  ต้องการการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกลางแจ้งวันละ  2 ชั่วโมง
5.  อายุ  15-17  ปี  ต้องการการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกลางแจ้งวันละ  1 ชั่วโมง
6. อายุ  18-30  ปี  ต้องการการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกลางแจ้งที่หนักและใช้ความว่องไววันละ  วันละ  1 ชั่วโมง
7. อายุ  31-50  ปี ไม่สามารถเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่หนักเหมือนวัย  18-30 ปี  แต่ต้องการวันละ  1 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
8. อายุ 51-70  ปี  ต้องการการเล่นกีฬา  และออกกำลังกายเบาๆ  วันละ  1 ชั่วโมง
(กรมพลศึกษา สำนักพัฒนาการกีฬา สุขภาพและนันทนาการ,2545:5)

ในช่วงแต่ละวัยจะพบว่าความต้องการในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายแตกต่างกันในช่วง  3 อายุแรก  พบว่าเป็นช่วงของวัยเด็ก  เด็กต้องการการเรียนรู้ทางด้านทรงตัว  ท่าทางการนั่ง  การยืน  เคลื่อนไหวที่ถูกต้อง การประสานงานระหว่างมือ  ตา  เท้า  การเคลื่อนไหวในเนื้อที่ต่างๆ  เช่นที่แคบที่กว้าง  การทำงานเป็นกลุ่มในหมู่เพื่อน  ฉะนั้นลักษณะกิจกรรมการออกกำลังกายควรเป็นกิจกรรมฝึกใช้ความสัมพันธ์ของมือ  สายตา  เท้า  กิจกรรมที่เล่นเป็นหมู่  และกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  เช่น  วิ่งไล่จับ  กายบริหาร  เกมส์เบ็ดเตล็ด  ว่ายน้ำ  การกลิ้งบนพื้นยิมนาสติก  เป็นต้น  ทั้งนี้มีข้อควรระวัง  คือ  อันตรายที่อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กที่ขาดประสบการณ์  เด็กวัยนี้กระดูกยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ควรฝึกกิจกรรมที่แสดงถึงความอ่อนตัว  คล่องตัว  ไม่ใช้พลังหรือความแข็งแรงมากเกินไป  และต้องระวังการออกกำลังกายมากเกินไป การใช้พลังงานมากเกินไปจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
ในช่วงวัยรุ่น  -30  ปี  ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่  เคลื่อนไหวดี  มีความแข็งแรง ความจำดีขึ้น  ชอบแสดงออก  สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่เล่นเป็นทีม  หรือเดี่ยวมีการแข่งขันต่อสู้  และใช้ทักษะได้  กิจกรรมที่มีความไว  คล่องแคล่ว  และทนทานได้ทุกชนิด  แต่ในวัยรุ่นช่วงแรกต้องจำกัดด้านความอดทน  และการต่อสู้ต้องไม่หนักและต้องระมัดระวังกีฬาที่โลดโผน เนื่องจากเป็นวัยที่คึกคะนองขาดการระมัดระวังต่ออันตราย
วัยหลัง 30  ปี  ความแข็งแรงจะค่อยๆ  ลดลงอย่างช้า  ต้องระวังโรคของข้อต่อ  และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น  การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไม่เร็วมากนัก  ให้ความเพลิดเพลินส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ทางสังคม   เช่น  ว่ายน้ำ  ปั่นจักรยาน  กายบริหาร  วิ่งเหยาะ  การเต้นแอโรบิค หรือกิจกรรมกลุ่มอื่นๆ
วัยหลัง  50 ปี ขึ้นไป  ความแข็งแรงจะลดลงอย่างรวดเร็ว  กิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายต้องหลีกเลี่ยงกีฬาหนักใช้พลังความเร็วมาก การหดเกร็งมากๆ และค่อยๆ  เบาลงเป็นลำดับตามสมรรถภาพของแต่ละบุคคล  การเลือกเล่นกีฬาและออกกำลังกายควรยึดหลักปฏิบัติคือ  กีฬาต้องไม่มีการปะทะ  การเคลื่อนไหวไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ไม่มีการออกแรงสูงสุดทันทีทันใดในช่วงเวลาสั้นๆ  กีฬาควรควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตนเอง  และเป็นกีฬาที่มีผลต่อสมรรถทางกายด้านความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด  เป็นการเล่นแบบสนุกสนาน  และไม่ฝืนเมื่อเกิดอาการผิดปกติ  กิจกรรมที่เหมาะสม  ได้แก่  ว่ายน้ำ  จักรยาน  กายบริหาร  การเดิน  วิ่งเหยาะ   เป็นต้น         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป