1. การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aearobic Exercise) การออกกำลังกายชนิดนี้เป็นการออกกำลังกายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งร่างกาย  ร่างกายจะใช้ออกซิเจนตลอดเวลาในขณะที่ออกกำลังกาย  รวมทั้งหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น  ความดันโลหิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยจากปกติ  ในส่วนของกล้ามเนื้อจะได้รับพลังงานจากการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญสารอาหาร  เนื่องจากอวัยวะต่างๆ จะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ความหนักของการออกกำลังกายควรให้อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ระดับ  60-70 %  ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเป็นเวลานานกว่า   15 นาที ขึ้นไป ซึ่งส่งผลดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงรวมถึงการควบคุมน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากร่างกายจะใช้สารอาหารในไขมันเป็นหลักในการเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานในการเคลื่อนไหว
2. การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก  (Anaerobic  Exercise)   คือ  การออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อ  มีการทำงานทันทีทันใดระยะเวลาสั้นๆ  ไม่เกิน 3 นาที  พลังงานที่กล้ามเนื้อใช้นั้นจะเป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายเป็นการสลายสารกลุ่มฟอสเฟสและการสลายกลัยโคเจนที่ร่างกายสะสมไว้ในกล้ามเนื้อ  กระบวนการเผาผลาญนี้ไม่ใช้ออกซิเจนทำให้ได้พลังงานอย่างรวดเร็ว  การได้พลังงานจากกระบวนการนี้มีผลทำให้เซลกล้ามเนื้อมีสภาพเป็นกรด(lactic acid) มีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อ  การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากทนทานต่อความเมื่อยล้ามากความทนทานของระบบไหลเวียนเลือด         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป