การวัดความอ่อนตัวหน้า ( Trunk Forward Flexion Test )

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ ( Procedure )    ท่ายืน   ผู้รับการทดสอบยืนบนโต๊ะ( ในท่ายืน ) เท้าชิดปลายเท้าอยู่ที่ริมโต๊ะพอดี เข่าตรง ก้มตัวลงมาข้างหน้าและยื่นแขนทั้งสองประกบกันลงมาแตะที่ไม้เมตรให้ได้ไกลที่สุด     ท่านั่ง   ผู้รับการทดสอบนั่งบนพื้นเหยียดขาตรงฝ่าเท้ายันกับวัสดุที่อยู่ชิดกำแพง ก้มตัวมาข้างหน้าเหยียดแขนตึง ใช้นิ้วมือแตะวัสดุด้านบนที่เขียนระยะไว้ ให้แตะอยู่นาน 2 วินาที  อุปกรณ์ ( Equipment required )   เครื่องวัดความอ่อนตัวการบันทึกผล ( Record )    1. ให้ทำการทดสอบ 2 ครั้ง พิจารณาจากครั้งที่ดีที่สุด    2. ออกแรงเหยียดเต็มที่ โดยที่เข่าตึงไม่งอ    3. บันทึกค่าที่มากที่สุด มีหน่วยเป็น เซนติเมตร นำผลที่ได้แปรผล  

ตารางแสดงผลการทดสอบความอ่อนตัวหน้า  

ระดับอายุ (ปี ) หญิง

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

10 ขึ้นไป

16 ขึ้นไป

17 ขึ้นไป

12 ขึ้นไป

15 ขึ้นไป

12 ขึ้นไป

12 ขึ้นไป

ดีมาก

8 – 9

13 – 15

14 – 16

10 – 11

13 – 14

10 – 11

10 – 11

ดี

3 – 7

6 – 12

6 – 13

7 – 9

8 – 12

3 – 9

3 – 9

พอใช้

1 – 2

3 – 5

3 – 5

4 – 6

6 – 7

0 – 2

0 – 2

ค่อนข้างต่ำ

0 ลงมา

2 ลงมา

2 ลงมา

3 ลงมา

5 ลงมา

-1 ลงมา

-1 ลงมา

ต่ำ

 

ระดับอายุ (ปี ) ชาย

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

11 ขึ้นไป

16 ขึ้นไป

19 ขึ้นไป

16 ขึ้นไป

13 ขึ้นไป

11 ขึ้นไป

11 ขึ้นไป

ดีมาก

9 – 10

13 – 15

16 – 18

12 – 15

9 – 12

7 – 10

9 – 10

ดี

4 – 8

6 – 12

8 – 15

3 – 11

0 – 8

- 2 – 6

2 – 8

พอใช้

2 – 3

3 – 5

5 – 7

0 – 2

- 4 - (-1 )

- 6 - (- 3 )

0 – 1

ค่อนข้างต่ำ

1 ลงมา

2 ลงมา

4 ลงมา

-1 ลงมา

- 5 ลงมา

-7 ลงมา

-1 ลงมา

ต่ำ         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป