สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งสหรัฐอเมริกา ( The American Association for Health, Physical Education and Recreation and :AAHPER) ได้คิดแบทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี แบบทดสอบมีทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้

 • ดึงข้อ ( Pull-ups) ใช้สำหรับนักเรียนชาย งอแขนห้อยตัว (Flexed-am Hang) ใช้สำหรับนักเรียนหญิง
 • ลุก-นั่ง (Sit-ups)
 • วิ่งเก็บของ (40 Yards Shuttle Run)
 • ยืนกระโดดไกล ( Standing Broad Jump)
 • วิ่งเร็ว 50 หลา (50 Yards Dash)
 • ขว้างลูกซอฟบอล (Softball Throw)
 • วิ่ง-เดิน 600 หลา (600 Yards Run-walk)

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการทดสอบ

1. ดึงข้อและงอแขนห้อยตัว ใช้ทดสอบนักเรียนชาย

1.1 ดึงข้อ (ใช้ทดสอบนักเรียนชาย)

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความแข็งแรงของแขนและไหล่

บันทึกการทดสอบ

1. การทดสอบจะยุติเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบหยุดพักนานเกิน 3 วินาทีขึ้นไป หรือไม่สามารถดึงข้อให้คางสูงพ้นรายติดต่อกัน 2 ครั้ง

2. ไม่ให้ผู้รับการทดสอบโยกลำตัวหรือเตะขาช่วย

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบกระโดดขึ้นจับราวด้วยท่าจับคว่ำมือ ให้อยู่ห่างกันเท่าช่วงไหล่แขนเหยียดตรง เมื่อพร้อมแล้วให้สัญญาณ “ เริ่ม” ผู้รับการทดสอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางพ้นระดับราว แล้วปล่อยตัวสู่ท่าเริ่มต้น แล้วงอแขนดึงตัวจนคางพ้นระดับราว แล้วปล่อยตัวสู่ท่าเริ่มต้น ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ให้ได้มากครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยนับจำนวนครั้งที่ดึงให้คางพ้นราวได้

1.2 งอแขนห้อยตัว ( ใช้ทดสอบนักเรียนหญิง )

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความแข็งแรงของแขนและไหล่

บันทึกการทดสอบ

1. คางของผู้รับการทดสอบต้องอยู่เหนือราว ถ้าคางไปติดราวหรือต่ำกว่าแม้เพียงครั้งเดียว ให้ยุติการทดสอบ

2. เท้าทั้งสองต้องไม่สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบยืนบนเก้าอี้ใกล้ราว ใช้มือทั้งสองจับราวด้วยท่าจับคว่ำมือ ให้แขนงอและคางอยู่เหนือราว เมื่อให้สัญญาณ “ เริ่ม” ผู้รับการทดสอบยกเท้าให้พ้นจากเก้าอี้หยั่งไปอยู่ในท่าห้อยตัว โดยคางอยู่เหนือราว ให้คงท่านี้ไว้ให้ได้นานที่สุด คิดคะแนนจากเวลาที่จับได้เป็นวินาที

ตารางที่ 1 เกณฑ์เทียบผล ดึงข้อ (ครั้ง)

ระดับสมรรถภาพ

อายุ (ปี)

13

14

15

16

17

ต่ำมาก

ต่ำ

พอใช้

ดี

ดีมาก

1ลงมา

2-3

4-5

6-8

9 ขึ้นไป

2 ลงมา

3-4

5-7

8-10

11 ขึ้นไป

3 ลงมา

4-5

6-9

10-11

12 ขึ้นไป

4 ลงมา

5-6

7-10

11-14

14 ขึ้นไป

5 ลงมา

5-7

8-10

11-14

15 ขึ้นไป

 

ตารางที่ 2 เกณฑ์เทียบผล งอแขนห้อยตัว (วินาที)

ระดับสมรรถภาพ

อายุ (ปี)

13

14

15

16

17

ต่ำมาก

ต่ำ

พอใช้

ดี

ดีมาก

2 ลงมา

3-6

7-12

13-20

21 ขึ้นไป

2 ลงมา

3-6

7-12

13-21

22 ขึ้นไป

2 ลงมา

3-6

7-12

13-21

22 ขึ้นไป

2 ลงมา

3-6

7-12

13-21

26 ขึ้นไป

2 ลงมา

3-6

7-12

13-25

26 ขึ้นไป

2 . ลุก-นั่ง ( ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง )

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อท้อง

บันทึกการทดสอบ

 • ผู้รับการทดสอบต้องนอนหงายเท้าเหยียด มือทั้งสองต้องประสานนิ้วและไว้ที่ท้ายทอย
 • อนุญาตให้มีผู้ช่วยคอยกดข้อเท้าให้
 • ในขณะปฏิบัติ มือทั้งสองต้องไม่หยุดออกจากกัน เท้าทั้งสองข้างต้องรายกับพื้น

การปฏิบัติ

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงายเท้าเหยียด ประสานนิ้วมือทั้งสองไว้ที่ท้ายทอยให้ผู้ช่วยกดข้อเท้าทั้งสองไว้ เมื่อได้ยินสัญญาณ “ เริ่ม” ผู้เข้ารับการทดสอบจะยกลำตัวท่อนบนขึ้น เอาข้อศอกข้างใดข้างหนึ่งไปแตะเข่าตรงกันข้าม ทำสลับกันเช่นนี้ให้ได้มากครั้งที่สุด นับคะแนนจากจำนวนครั้งที่ทำได้

ตารางที่ 3 เกณฑ์เทียบผล ลุก-นั่ง (ครั้ง)

ระดับสมรรถภาพ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ชาย

หญิง

ต่ำมาก

ต่ำ

พอใช้

ดี

ดีมาก

28 ลงมา

29-35

36-51

52-67

68 ขึ้นไป

15 ลงมา

16-22

23-38

39-50

51 ขึ้นไป

 

3. วิ่งเก็บของ 40 หลา (ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง)

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว

บันทึกการทดสอบ

 • ผู้รับการทดสอบต้องยืนหลังเส้นเริ่ม
 • ไม้ชิ้นแรกต้องนำมาวางหลังเส้นเริ่ม ส่วนชิ้นที่สองไม่ต้องวาง
 • ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ทำเวลาได้ดีที่สุด

การปฏิบัติ

ผู้รับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม ปลายเท้าไม่ล้ำเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณ “ ไป” ให้วิ่งไปเป็นระยะทาง 10 หลา เก็บไม้ชิ้นแรก ซึ่งอยู่ในวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร แล้ววิ่งกลับไปวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้วกลับตัววิ่งไปเก็บไม้ชิ้นที่ 2 นำกลับมาโดยถือวิ่งผ่านเส้นเริ่ม แล้วกลับตัววิ่งไปเก็บไม้ชิ้นที่ 2 นำกลับมาโดยถือวิ่งผ่านเส้นเริ่ม (ซึ่งก็คือเส้นชัยด้วย) คิดคะแนนโดยการจับเวลาให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด (ระยะทางไปกลับทั้ง 4 เที่ยว รวมเป็น 40 หลา)

 4 . ยืนกระโดดไกล (ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง)

วัตถุประสงค์ คือวัดกำลัง

บันทึกการทดสอบ

1. ให้ทำการประลอง 3 ครั้ง เอาครั้งที่ไกลที่สุด

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม เท้าห่างกันพอประมาณ ปลายเท้าอยู่ชิดเส้นเริ่มให้เส้นเทปวัดระยะอยู่ระหว่างเท้าทั้งสอง จากนั้นให้เหวี่ยงแขนย่อตัวตัวกระโดดไปข้างหน้าอย่างแรง ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด (ดูส่วนส้นเท้าที่ลงพื้นใกล้ที่สุดเป็นความไกล)

 

ตารางที่ 4 เกณฑ์เทียบผล ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

ระดับสมรรถภาพ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ชาย

หญิง

ต่ำมาก

ต่ำ

พอใช้

ดี

ดีมาก

205 ลงมา

206-213

214-231

232-246

257 ขึ้นไป

147 ลงมา

148-157

158-172

173-187

188 ขึ้นไป

 

5 . วิ่งเร็ว 50 หลา ( ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง )

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความเร็ว

บันทึกการทดสอบ

 • อนุญาตให้ใส่หรือไม่ใส่ร้องเท้าก็ได้
 • จะต้องไม่ออกวิ่งก่อนเสียงสัญญาณเริ่ม

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม ปลายเท้าอยู่ชิดเส้นเริ่ม จะเริ่มออกวิ่งแบบนั่งหรือยืนก็ได้ เมื่อได้ยินสัญญาณ “ ไป” ให้ออกวิ่งเต็มฝีเท้าจนถึงเส้นชัย คิดคะแนนจากเวลาที่จับได้เป็นวินาที

 

ตารางที่ 5 เกณฑ์เทียบผล วิ่งเร็ว 50 หลา (วินาที)

ระดับสมรรถภาพ

เยาวชนชาย

เยาวชนหญิง

อายุไม่เกิน 17 ปี

อายุไม่เกิน 17 ปี

ต่ำมาก

ต่ำ

พอใช้

ดี

ดีมาก

7.0 ขึ้นไป

6.9-6.7

6.6-6.7

6.2-6.1

6.0 ลงมา

9.0 ขึ้นไป

8.9-8.5

8.4-8.9

7.8-7.3

7.2 ขึ้นไป

 

6. ขว้างลูกซ๊อฟบอล ( ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง )

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดกำลังและการประสานงานของแขนและไหล่

บันทึกการทดสอบ

 • ใช้การขว้างแบบเหนือไหล่
 • ให้ประลอง 3 ครั้ง
 • ขณะที่ขว้าง อนุญาตให้ก้าวเท้าได้ แต่ต้องไม่ล้ำเส้นเขตขว้าง
 • วัดระยะจากจุดที่ลูกซอฟบอลตก มายังเส้นเขตขวาง

ปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบยืนในเขตขว้าง แล้วขว้างลูกซอฟบอลไปให้ไกลที่สุด ให้ประลอง 3 ครั้ง เอาครั้งที่ไกลที่สุดมาคิดคะแนน

 

7. วิ่ง-เดิน 600 หลา (ให้ทดสอบทั้งหญิงและชาย)

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความทดทาน

บันทึกการทดสอบ

 • อนุญาตให้วิ่งและเดินสลับกันได้
 • พยายามทำเวลาให้ได้น้อยที่สุด

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้รับสัญญาณ “ ไป” ให้ออกวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนด อาจวิ่งหรือเดินสลับกันก็ได้ จนถึงเส้นชัย แต่ต้องทำเวลาให้ได้น้อยที่สุด

 

2.3.2 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น [ Japan Amateur Sport Association (JASA)]

ประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่มีการบูรณะประเทศภายหลังเป็นประเทศผู้แพ้สงครามโลก ครั้งที่ 2 รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นทุกสมัยที่ผ่านมาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองจึงได้ให้ความสำคัญของการเร่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าอย่างสูงสุดการกีฬาทุกประเภทเป็นสื่อสำคัญที่จะกระตุ้นให้พลเมืองมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีการนำแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของต่างชาติมาใช้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและมีการติดต่อตามผลการพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นระยะๆ อย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง โดยคณะกรรมการระดับชาติเป็นประจำทุกปี ในปี ค.ศ. 1970 ได้มีการคิดปรับปรุงแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น ( Project of Promotion Physical Fitness in Japan Amateur Sport Association) เป็นแบบทดสอบที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกระดับอายุ มีความสะดวกในการทดสอบ ใช้อุปกรณ์ในการทดสอบด้วย สามารถกระทำได้ทุกหนแห่ง และต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ( Norms) ซึ่งสามารถใช้ทำการทดสอบได้ตั้งแต่อายุ 4 ปี จนถึง 65 ปี แบบทดสอบประกอบด้วยข้อทดสอบ 5 รายการ ( สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ ส่วนส่งเสริมพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ : 2540) ดังนี้

1. ยืนกระโดดไกล ( Standing Long Jump)

2 . ลุก-นั่ง (Sit-ups)

3. ดันพื้น (Push-ups)

4. วิ่งกลับตัว (Timed Shuttle Run)

5. วิ่ง 5 นาที (5 Minutes Distance Run)

 

2.3.3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟิสสิคอล เบสท์ ( Physical Best)

เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและเป็นโปรแกรมการให้การศึกษาด้านสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน อายุ 5-18 ปี แบบทดสอบฟิสสิคอล เบสท์ ( Physical Best) สร้างขึ้นโดย “AAHPERD” (The American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance) เริ่มนำมาใช้ในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 แบบทดสอบนี้เข้ามาแทนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบอื่นๆ ที่สหพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา ( American Alliance) ได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้าที่ เช่น แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนของ “AAHPER” (1958) หรือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนฉบับปรับปรุงของ “AAHPER” (1976) หรือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนฉบับปรับปรุงใหม่ ( 1980) ของ “AAHPER” (1980)

ข้อแตกต่างระหว่างแบบทดสอบฟิสสิคอล เบสท์ ( Physical Best) กับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดอื่นๆ คือ เกณฑ์ที่ใช้หลังจากการทดสอบทุกรายการ กล่าวคือแบแบทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดอื่นๆ จะใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ได้มาจากประชาชนของประเทศนั้นๆ หรือจากกลุ่มเฉพาะ เช่น เกณฑ์มาตรฐานระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด เป็นต้น แต่เกณฑ์ที่ใช้ของฟิสสิคอล เบสท์ ( Physical Best) ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ( Health Fitness Standards) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้จากการวิจัย และพบว่าค่าที่ปรากฏในเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ( Health Fitness Standards) เป็นค่าต่ำสุดที่สามารถป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของร่างกายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายฟิสสิคอล เบสท์ ( Physical Best) ประกอบด้วยรายการทดสอบ 5 รายการ

1. การทดสอบเดิน วิ่ง 1 ไมล์ ( One Mile Walk/Run) เพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

2. การทดสอบหาผลรวมความหนาของไขมันใต้ผิวหนังระหว่างกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังกลับกล้ามเนื้อน่อง ( Sum of Triceps and Calf Skinfolds) เพื่อประเมินสัดส่วนของร่างกาย

3. การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า ( Sit and Reach) เพื่อประเมินความอ่อนตัวของร่างกาย

4. การทดสอบลุก-นั่ง ( Modified Sit-up) เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าทอง ( Abdominal Muscle)

5. การทดสอบดึงข้อ ( Pull-ups) เพื่อประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่

 

2. 3 .4 แบบทดสอบ ICSPFT ( International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test)

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ หมายถึง แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบของ “ คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดหามาตรฐานทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย” ( International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) ชื่อย่อ ICSPFT แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากคณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายเป็นสภานานาชาติเพื่อการวิจัยความสมบูรณ์ทางกาย “International Council for Physical Fitness Research” มีชื่อย่อ ICPFR ซึ่ง แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ( International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 6-32 ปี แบบทดสอบมี 8 รายการ ดังนี้

1. วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meter Sprint)

2. ยืนกระโดไกล

3. แรงบีบมือ ( Grip Strength)

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที ( 30 Second Sit-up)

5. ก. ดึงข้อ สำหรับชาย อายุ 12 ปีขึ้นไป

ข. งอแขนห้อยตัว สำหรับชายอายุต่ำกว่า 12 ปี และหญิงทุกระดับอายุ

6. วิ่งเก็บของ ( Shuttle Run)

7. นั่งงอตัวไปข้างหน้า ( Trunk Forward Flexion)

8. วิ่งระยะไกล ( Distance Run) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

ก. วิ่ง 1,000 เมตร สำหรับชายอายุ 12 ปีขึ้นไป

ข. วิ่ง 800 เมตร สำหรับหญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป

ค. วิ่ง 600 เมตร ทั้งชายและหญิงที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

 

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการทดสอบ

1. วิ่งเร็ว 50 เมตร ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความเร็ว

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเริ่มต้นหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณ “ ไป” หรือสัญญาณปล่อยตัวอื่นใด ให้วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ผ่านเส้นชัย

 

2. ยืนกระโดดไกล ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดกำลัง

วิธีปฏิบัติ

ปฏิบัติเหมือนยืนกระโดดไกลของ AAHPER ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด

3. แรงบีบมือ ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดกำลังกล้ามเนื้อมือและแขน

ระเบียบการทดสอบ

 • ให้ประลองได้ข้างละ 2 ครั้ง
 • ระหว่างทดสอบ อย่าให้เครื่องมือวัดถูกลำตัว และห้ามโถมตัวช่วย

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบจับแฮนด์กริพ ไดนาโมมิเตอร์ ( Hand Grip Dynamometer) บีบในท่าห้อยแขนข้างลำตัว อย่างให้เครื่องวัดถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย กำมือบีบเครื่องวัดจนสุดแรง ปฏิบัติข้างละ 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุดของแต่ละข้าง

 

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ

วิธีปฏิบัติ

ปฏิบัติคล้ายลุก – นั่ง ของ AAHPER เพียงแต่ให้เข่างอตั้งเป็นมุมฉาก ปลายเท้าแยกห่างขนาดช่วงไหล่ เมื่อได้สัญญาณเริ่ม (เริ่มจับเวลา) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกลำตัวขึ้น ก้มศีรษะลงไประหว่างเข่าทั้งสองข้าง ทำสลับกันจนหมดเวลา บันทึกจำนวนครั้งที่ถูกต้อง (มือไม่หลุดจากกัน) เอาไว้

 

5. ก. ดึงข้อ ใช้ทดสอบสำหรับชาย ปฏิบัติเหมือนของ AAHPER

ข. งอแขนห้อยตัว ใช้ทดสอบสำหรับหญิง และเด็กชายที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ปฏิบัติเช่นเดียวกับ การทดสอบของ AAHPER

 

6. วิ่งเก็บของ ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว

วิธีปฏิบัติ

ขีดเส้นขนานห่างกัน 10 เมตร เป็นเส้นเริ่มและเส้นชัย ชิดขอบเส้นด้านนอกเขียนวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร เป็นเขตวางไม้ 2 ชิ้น ขนาด 2 x 2 x 4 นิ้ว เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้วิ่งไปเก็บไม้ชิ้นแรกกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ชิ้นที่สอง กลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่มเช่นกัน คิดคะแนนจากการจับเวลาที่ปฏิบัติให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด

 

7. นั่งงอตัวไปข้างหน้า ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความยืดหยุ่นตัว

ระเบียบการทดสอบ

1. ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด ทั้งนี้เข่าทั้งสองต้องตึงตลอดเวลา

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าตั้งฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของที่ตั้งไม้วัด เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า แล้วค่อยๆ ก้มตัวไปหน้าโดยให้เข่าตึงตลอดเวลา ยื่นมือไปให้ไกลที่สุดหรืออาจให้ปลายนิ้วดันไม้ที่วางไว้ด้านบนของที่ตั้งไม้วัด บันทึกระยะทางที่ทำได้เป็นเซนติเมตร

 

8. วิ่งระยะไกล ใช้ทดสอบทั้งชายและหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความทนทาน

วิธีปฏิบัติ

ปฏิบัติเหมือนการวิ่งทั่วๆ ไป เช่นเดียวกับของ AAHPER ตามระยะทางที่กำหนดบันทึกเวลาที่ทำได้

 

มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบทดสอบ ICSPFT ( เยาวชนไทย)

รายการทดสอบ

อายุ 12 ปี

อายุ 17-18 ปี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

วิ่งเร็ว 50 เมตร ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ยืนกระโดดไกล ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

แรงบีบมือ ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ลุก-นั่ง 30 วินาที ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ดึงข้อ,งอแขนห้อยตัว ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

วิ่งเก็บของ ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

นั่งงอตัวไปข้างหน้า ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

วิ่งระยะไกล ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

9.0

9.2

9.5

10.5

160

150

140

130

25

22

20

18

17

16

15

12

5

4

3

2

12.0

12.3

12.5

13.5

10.0

8.0

5.0

-

4.8

5.0

5.2

5.5

9.0

9.2

9.4

10.0

100

95

90

80

20

18

15

10

12

10

8

3

10

6

4

2

13.8

14.2

15.0

7.0

5.0

3.0

-

7.0

7.2

7.4

7.8

240

230

220

200

50

46

42

35

22

21

20

15

12

10

7

5

10.0

10.8

11.4

12.0

22

15

10

0

4.3

4.8

5.0

5.1

8.8

9.0

9.2

9.5

180

160

155

135

40

30

25

20

12

8

6

4

15

10

8

2

13.0

13.6

14.0

15.0

15.0

12.0

9.0

5.0

ที่มา วุฒิพงษ์ ปรมัตถากรและอารี ปรมัตถากร :2545
         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป