การวัดพลังของกล้ามเนื้อ (Muscular Power Tests)

2.5.2.1 ยืนกระโดดไกล ( Standing Long Jump)

 

วิธีปฏิบัติ( Procedure )

ให้ผู้รับการทดสอบยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้พร้อม ยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม เท้าห่างกันพอประมาณ เมื่อได้รับสัญญาณ ให้ย่อตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับเหวี่ยงแขนหาจังหวะ เมื่อเหวี่ยงแขนมาข้างหน้าพร้อมกัน ให้กระโดดด้วยเท้าทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด โดยวัดจากเส้นเริ่มไปจนถึงส้นเท้าข้างที่อยู่ใกล้ที่สุด ถ้าผู้ทดสอบหงายหลังหรือมือแตะพื้นให้เริ่มใหม่

 อุปกรณ์ ( Equipment required )

แผ่นยางกระโดดไกล

การบันทึกผล ( Record )

1. ให้ทำการทดสอบ 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด

2. นำค่าที่กระโดดได้ไกลที่สุดไปหารน้ำหนักตัวและแปรผล

3. ผลที่บันทึกมีหน่วยเป็น เซนติเมตร

ตารางแสดงผลการทดสอบยืนกระโดดไกล ( ผู้ใหญ่ )

 

ผลการประเมิน

ชาย ( ซม.)

หญิง(ซม.)

ดีเยี่ยม

> 250

> 200

ดีมาก

241-250

191-200

ดี

231-240

181-190

พอใช้

221-230

171-180

ค่อนข้างต่ำ

211-220

161-170

ต่ำ

191-210

141-160

ต่ำมาก

< 191

< 141

ตารางแสดงผลการทดสอบยืนกระโดดไกลชาย

คะแนนอายุ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

172

180

18

197

209

222

242

258

264

270

274

269

268

9

165

173

182

190

190

202

234

249

256

262

267

262

261

8

157

166

146

184

184

195

226

240

249

254

260

256

255

7

150

159

169

177

177

188

218

230

241

246

252

249

248

6

143

152

163

171

171

181

210

221

234

239

245

242

241

5

136

146

156

164

164

174

202

212

226

231

238

235

234

4

128

139

149

158

158

167

194

203

219

223

231

228

227

3

121

132

143

151

151

160

185

194

221

216

223

221

220

2

114

125

136

145

145

153

177

185

204

208

216

214

213

1

107

118

130

138

138

146

169

176

196

200

209

208

207

0

100

111

123

131

139

139

162

169

189

192

202

201

200


คะแนนอายุ 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 – 59 60 - 64 65 up

10

265

262

259

257

253

244

238

231

210

202

9

258

255

252

251

143

234

228

222

199

191

8

252

25

247

242

233

225

218

210

189

181

7

245

242

237

231

223

215

208

198

178

170

6

238

234

225

220

213

206

198

187

167

159

5

230

221

214

209

203

196

188

175

156

148

4

224

216

210

205

198

186

178

164

145

137

3

217

209

202

197

190

177

168

152

134

127

2

210

202

197

190

182

167

158

140

124

116

1

204

198

192

185

172

158

148

129

113

105

0

197

191

185

178

165

151

141

122

106

98

ตารางแสดงผลการทดสอบยืนกระโดดไกลหญิง

คะแนนอายุ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

160

173

181

192

201

208

214

223

228

231

226

224

222

9

165

165

174

184

194

201

206

215

220

223

218

216

214

8

157

157

167

177

186

193

199

206

211

214

210

208

206

7

150

150

160

170

178

186

191

197

202

205

202

200

198

6

142

142

153

163

171

179

183

189

194

197

192

191

190

5

135

135

146

156

163

172

175

180

185

155

184

183

182

4

127

127

139

149

156

165

168

173

178

151

176

175

174

3

120

120

132

142

148

158

161

166

171

174

169

167

166

2

112

112

125

135

140

151

154

159

164

167

162

160

158

1

103

103

118

126

132

144

147

152

158

161

156

153

150

0

93

98

111

121

125

137

140

145

151

154

146

145

143


คะแนนอายุ

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 – 59

60 - 64

65 up

10

219

215

204

199

195

188

180

171

151

147

9

210

209

194

191

187

180

172

161

143

138

8

201

200

186

184

179

171

163

151

134

129

7

192

191

179

176

170

163

155

141

126

119

6

183

182

172

168

162

155

146

131

118

110

5

175

174

164

160

154

147

138

121

110

101

4

166

165

157

152

146

139

130

111

102

92

3

157

156

150

144

137

131

121

101

94

83

2

148

147

142

137

129

123

113

91

86

73

1

139

138

135

129

121

115

104

82

77

64

0

132

131

126

122

114

108

97

78

70

57


2.5.2.2 ยืนกระโดดสูง (Vertical Jump)

  วิธีปฏิบัติ( Procedure )

ให้ผู้รับการทดสอบยืนตรงและเหยียดแขนไปที่แผ่นทดสอบที่ติดอยู่บนผนัง เพื่อวัดระยะการกระโดด เมื่อพร้อมแล้วให้หาจังหวะโดยการย่อเข่าและเหวี่ยงแขนหาจังหวะไปมา เมื่อหาจังหวะได้ให้กระโดดเท้าคู่ลอยตัวขึ้นไป เอานิ้วมือแตะที่เครื่องทดสอบให้สูงที่สุด

 อุปกรณ์ ( Equipment required )

เครื่องมือทดสอบกระโดดสูง ( Vertical Jump )

การบันทึกผล ( Record )

1. ให้ทำการทดสอบ 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด

2. นำค่าที่กระโดดได้สูงที่สุดไปแปรผล

3. ผลที่บันทึกมีหน่วยเป็น เซนติเมตร

ตารางแสดงผลการทดสอบกระโดดสูง ( ผู้ใหญ่ )

ผลการประเมิน

ชาย ( ซม.)

หญิง(ซม.)

ดีเยี่ยม

> 70

> 60

ดีมาก

61 – 70

51 – 60

ดี

51 – 60

41 – 50

พอใช้

41 – 50

31 – 40

ค่อนข้างต่ำ

31 – 40

21 – 30

ต่ำ

21 – 30

11 – 20

ต่ำมาก

< 21

< 11

          
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป